Composicions

Programari utilitzat

  • Microsoft Word: Processador de textos integrat en el paquet ofimà Microsoft Office.
  • Microsoft PowerPoint: Programari per la creació de presentacions, integrat en el paquet ofimà Microsoft Office.
  • Microsoft Paint: Edició i creació d'imatges
  • OpenOffice: Alternativa gratuita al paquet de Microsoft Office. Inclou un processador de textos, full de càlculs, creació de presentacions, base de dades i editor d'imatges. Es pot descarregar fem clic aquí
  • Audacity: Programari gratuit per l'edició d'àudio. Es pot descarregar fem clic aquí

Enviament de composicions

Envia les teves composicions amb l'ajuda del teu professor/a.